10 objectius estratègics  —  

10 objectius estratègics  —  

10 objectius estratègics  —  

10 objectius estratègics  —  

Objectiu 1

Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-ho i protegir-ho.

Objectiu 2

Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent

Objectiu 3

Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència

Objectiu 4

Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l'economia circular

Objectiu 5

Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència

Objectiu 6

Fomentar la cohesió social i buscar l'equitat.

Objectiu 7

Impulsar i afavorir l'economia urbana.

Objectiu 8

Garantir l'accés a l'habitatge.

Objectiu 9

Liderar i fomentar la innovació digital.

Objectiu 10

Millorar els instruments d'intervenció i governança.