AGENDA URBANA DE MARTORELL 2030 – CAP A ON VA MARTORELL?

És un instrument de planificació estratègica que associa les accions municipals a les Agendes urbanes nacionals i internacions i els seus respectius objectius de desenvolupament sostenible i estratègics.

MISSIÓ – qui som?

Martorell és una de las ròtules territorials d’accés a l’àrea metropolitana de Barcelona i un municipi de l’Arc Metropolità. Es pot dir que té, com atributs: una forta empremta industrial i un alt nivell de dinamisme econòmic; una trama urbana discontínua fruit de diferents infraestructures, fet que li proporciona molt bona comunicació amb Barcelona, i elements naturals; és un municipi d’acollida de nou vinguts d’arreu del món i de la classe treballadora i que compte amb un gran patrimoni natural, cultural i arquitectònic.

VISIÓ – que pretenem?

Martorell com a ciutat innovadora i influenciadora. Polo aglutinador metropolità amb una forta empremta industrial; preparada pels reptes actuals i de futur: emergència climàtica, disrupció digital i cohesió social.

El Pla d’acció de l’Agenda Urbana de Martorell ha de ser capaç de guiar Martorell a ser la capital del Baix Llobregat Nord, una ciutat territorial, social i econòmicament equilibrada, a la vegada generadora d’oportunitats i impulsora d’una societat 100% laboral activa. Martorell, una ciutat on la gent vol viure.

VALORS – com ho farem?

Per complir els reptes que l’Agenda Urbana de Martorell 2030 ha d’assolir, es va dibuixar un Pla d’Acció suportat per 3 dimensions i 9 eixos estratègics a partir del reequilibri i de l’impuls de la Ciutat Futura en 3D.

Equitat, resiliència i cohesió: les línies d’acció de l’AUM han d’estar recolzades en l’anàlisi de l’espai urbà, per garantir l’equitat i la cohesió territorial, econòmica i social amb una programació que consideri les relacions internes i entre Martorell i el seu entorn. Martorell 2030 ha de ser un municipi resilient que pugui garantir les necessitats bàsiques dels seus veïns i veïnes.

La ciutat com un sistema pròsper: la ciutat és un sistema i les línies d’acció de l’AUM han d’actuar compensant els efectes multiplicadors, positius i negatius, de les actuacions executades fins ara a tots els nivells tenint en compte els vincles entre els barris, bé com els vincles urbà-rural, i el potencial dels seus efectes transformadors a llarg termini. Martorell 2030 ha de treballar per garantir el màxim desenvolupament econòmic i social.

Prioritzar les vulnerabilitats: les línies d’acció de l’AUM han de donar protagonisme a les vulnerabilitats en tots els àmbits urbans fomentant l’educació, la formació i les oportunitats amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la seva societat com un tot.